• Ma - Vr: 09u00 - 18u00, Za: 10u00 - 16u00, Zo: op afspraak
  • GRAAF DE THEUXLAAN 27 3550 HEUSDEN-ZOLDER
  • 011 43 71 83

Algemene voorwaarden

GEBRUIK VAN INFORMATIE

Het is de gebruiker niet toegestaan voor commerciële  doeleinden munt te slaan uit de via deze website verkregen informatie op gelijk  welke manier of in gelijke vorm.
Het is tevens verboden deze informatie elektronisch op te  slaan.
Het is de gebruiker niet toegestaan gelijke welke  informatie, software, service of gelijk welk product verkregen via deze website  te wijzigen, kopiëren, verdelen, over te brengen, verspreiden, weer te geven, reproduceren,  publiceren, onder licentie te verlenen, over te dragen of te verkopen, noch werken te creëren afgeleid van de voornoemde elementen.

PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde persoonsgegevens zijn enkel bestemd voor intern gebruik. Deze gegevens worden in geen geval aan derden overgedragen of verkocht.

LINKS

Rechtstreeks of onrechtstreeks aan de website gelinkte websites vallen niet onder zijn controle. Wij aanvaarden bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid voor wat de op deze website gepubliceerde informatie betreft. Links naar externe sites worden enkel voor uw comfort gegeven en houden geen enkele goedkeuring over hun inhoud in.

INHOUD EN WERKTUIGEN

Wij bieden geen enkele garantie over de betrouwbaarheid of werking van deze website. Wij kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor gelijk welke schade, met inbegrip van maar niet limitatief: rechtstreekse of onrechtstreekse schade, bijkomende of incidentele schade, winstverliezen of onderbreking van de activiteiten, voortvloeiend uit het gebruik van deze site of uit de onmogelijkheid om deze site te gebruiken. Dit is in het bijzonder van toepassing voor wat de tweedehandse voertuigen betreft die op de site voorkomen, waarvoor de uitgever in geen geval aansprakelijk gesteld kan worden.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De gebruiker erkent formeel dat de verspreide informatie eigendom is en blijft van de uitgever.
De teksten, afbeeldingen en andere items die op de website worden voorgesteld, zijn door auteursrechten beschermd: de reproductie,  verspreiding, verkoop, distributie, publicatie, het aanpassen, de vertaling, het manipuleren en het gebruik ervan voor commerciële doeleinden zijn strikt verboden, tenzij men over een voorafgaande schriftelijke toestemming van de  titularis van de auteursrechten beschikt.
Het elektronisch opslaan en afdrukken van de verspreide informatie zijn algemeen genomen enkel toegelaten als de mogelijkheid daartoe uitdrukkelijk wordt gegeven via een functie “opslaan”.
Het is niet toegelaten de verspreide informatie op te slaan in een gegevensbank (met uitzondering van de automatische «cache» van de  informatie door de browser).
Sommige op deze website of de website van de content providers gebruikte symbolen of logo’s zijn gedeponeerde (en dus beschermde) handelsmerken.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!